Před 30 lety byl v Praze založen první Fokus. Vznikla první komunitní péče v oblasti duševního zdraví. Fokus si vytyčil za cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním žít plnohodnotný život mimo zdi psychiatrických léčeben a bez izolace od společnosti a této myšlence je věrný dodnes!

Od roku 1990 se k tomuto cíli přidala řada dalších neziskovek – sdružených v Asociaci komunitních služeb (AKS). Fokus sám se rozrostl. Vznikla řada Fokusů po celé republice zastřešených pod organizací Fokus ČR. Komunitní péče se stala nedílnou součástí nabídky v oblasti péče o duševní zdraví. Letošní výročí chceme pojmout šířeji – není to jen oslava narozenin Fokusu – slavíme 30 let komunitní péče. Chceme vyzdvihnout úspěchy společné snahy o lepší život lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Komunitní služby se staly hybateli reformy péče o duševní zdraví! A jsme hrdí, že v současnosti se komunitní péče stala už systémovou součástí nového uspořádání péče o duševní zdraví.

Konference

KONFERENCE, 15. 9. 2020, PRAHA

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKA

Více informací o konferenci k 30 letům komunitních služeb ZDE.

Happeningy

V pondělí 14. září 2020 se bude 30 let komunitních služeb slavit v celé ČR – všechny Fokusy a členové AKS mají možnost se zapojit do série happeningů s mottem „šlape nám to 30 let“. Společným prvkem bude zelená stuha, která je i v logu naší „třicítky“.

Zelená stuha

Inspirujeme se ve světě, kde je zelená stuha spojená s otevřeností k tématu duševního zdraví. Chceme tento symbol rozšířit i po celé ČR a stužky rozdávat zdarma v průběhu roku 2020. Skvělou příležitostí jsou právě happeningy a další akce k 30 letům komunitních služeb, do kterých se zapojují všechny organizace, které u nás poskytují komunitní služby v oblasti duševního zdraví.

Zelená stuha

Noste zelenou stuhu, abyste ukázali kolegům, milovaným nebo prostě všem, že vám záleží na duševním zdraví jejich i vašem.

Pojďme „zazelenit“ Česko. Téma duševního zdraví patří do ulic, týká se nás všech. Tady a teď. Všech a všude! A hlavně 14. září v den happeningu a 10. října na Světový den duševního zdraví!

Pokud se chcete připojit ke kampani Komunitně 30 let a využít pro tyto účely některý z grafických prvků, napište nám prosím na e-mail pr@fokus-praha.cz.

Další akce

V listopadu se v Plzni uskuteční 36. Konference sociální psychiatrie s podtitulem Prolínání dvou světů – zdravotní a sociální péče. Konferenci pořádá Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., Asociace komunitních služeb, Kolumbus a Ledovec, z. s. Více informací a přihlášku naleznete zde.

Termín konání: 19. – 21. 11. 2020
Místo konání: PLZEŇ, Hotel Vienna House Easy Pilsen