Před 30 lety byl v Praze založen první Fokus. Vznikla první komunitní péče v oblasti duševního zdraví. Fokus si vytyčil za cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním žít plnohodnotný život mimo zdi psychiatrických léčeben a bez izolace od společnosti a této myšlence je věrný dodnes!

Od roku 1990 se k tomuto cíli přidala řada dalších neziskovek – sdružených v Asociaci komunitních služeb (AKS). Fokus sám se rozrostl. Vznikla řada Fokusů po celé republice zastřešených pod organizací Fokus ČR. Komunitní péče se stala nedílnou součástí nabídky v oblasti péče o duševní zdraví. Letošní výročí chceme pojmout šířeji – není to jen oslava narozenin Fokusu – slavíme 30 let komunitní péče. Chceme vyzdvihnout úspěchy společné snahy o lepší život lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Komunitní služby se staly hybateli reformy péče o duševní zdraví! A jsme hrdí, že v současnosti se komunitní péče stala už systémovou součástí nového uspořádání péče o duševní zdraví.

Zelená stuha

Inspirujeme se ve světě, kde je zelená stuha spojená s otevřeností k tématu duševního zdraví. Chceme tento symbol rozšířit i po celé ČR a stužky rozdávat zdarma v průběhu roku 2020. Skvělou příležitostí jsou právě happeningy a další akce k 30 letům komunitních služeb, do kterých se zapojují všechny organizace, které u nás poskytují komunitní služby v oblasti duševního zdraví.

Zelená stuha

Noste zelenou stuhu, abyste ukázali kolegům, milovaným nebo prostě všem, že vám záleží na duševním zdraví jejich i vašem.

Pojďme „zazelenit“ Česko. Téma duševního zdraví patří do ulic, týká se nás všech. Tady a teď. Všech a všude! A hlavně 14. září v den happeningu a 10. října na Světový den duševního zdraví!

Pokud se chcete připojit ke kampani Komunitně 30 let a využít pro tyto účely některý z grafických prvků, napište nám prosím na e-mail pr@fokus-praha.cz.

Přání od Nigela Hendersona

Přání od Marka Raginse

Přání od Johna Jenkinse

Přání od Petru Vasile Gafiuce

Přání od Matyáše Valenty

Happeningy

V pondělí 14. září 2020 se po celé ČR slavilo 30 let komunitních služeb – Fokusy a členové Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví se zapojili do série happeningů s mottem „šlape nám to už 30 let“. Společným symbolem těchto akcí byla zelená stuha, která je i v logu naší „třicítky“.

Výčet akcí, které proběhly a měli jsme je možnost zaevidovat, naleznete zde.

Konference k 30 letům pražských komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

Konferenci finančně podpořil Magistrát hl. m. Prahy v rámci programu Akce celopražského významu.

V souvislosti s oslavami 30 let se v Praze uskutečnila výroční konference. Cílem společného setkání odborníků, lidí se zkušeností s duševním onemocněním i návštěvníků z řad veřejnosti a médií bylo nejenom zmapovat stávající stav komunitních služeb, ale i vytvořit základní rámec pro jejich budoucí vývoj a zasíťování v Praze.

Program konference, která proběhla pod záštitou hlavního města Prahy dne 15. 9. 2020 v prostorách Staroměstské radnice, naleznete ZDE.

Doprovodný materiál ke konferenci obsahující přehled organizací a komunitních služeb, svépomocných aktivit a shrnutí workshopů, které v rámci konference proběhly, si můžete stáhnout ZDE.

Další akce

Týdny pro duševní zdraví (10. 9. – 10. 10. 2020)

Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších.

Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) pro rok 2020 stanovila jako hlavní téma tohoto dne Duševní zdraví pro všechny / Větší investice – Lepší přístup / Všichni, Všude

Seznam akcí 31. ročníku Týdnů pro duševní zdraví naleznete zde.

36. Konference sociální psychiatrie s podtitulem Prolínání dvou světů – zdravotní a sociální péče

Termín konání: 19. – 21. 11. 2020
Místo konání: PLZEŇ, Hotel Vienna House Easy Pilsen

V listopadu se v Plzni uskuteční 36. Konference sociální psychiatrie s podtitulem Prolínání dvou světů – zdravotní a sociální péče. Konferenci pořádá Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., Asociace komunitních služeb, Kolumbus a Ledovec, z. s. Více informací a přihlášku naleznete zde.